tên tiếng Anh của các Bộ và cơ quan ngang Bộ

July 29, 2009 at 1:35 pm (VIÊT ANH)

 • Ministry of Agriculture & Rural Development
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Trưởng hiện nay: Cao Đức Phát)
 •  

 • Ministry of Construction
  Bộ Xây dựng (Nguyễn Hồng Quân)
 •  

 • Ministry of Culture, Sports & Tourism
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hoàng Tuấn Anh)
 •  

 • Ministry of Education & Training
  Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nguyễn Thiện Nhân)
 •  

 • Ministry of Finance
  Bộ Tài chính (Vũ Văn Ninh)
 •  

 • Ministry of Foreign Affairs
  Bộ Ngoại giao (Phạm Gia Khiêm)
 •  

 • Ministry of Industry & Trade
  Bộ Công thương (Vũ Huy Hoàng)
 •  

 • Ministry of Information & Communications
  Bộ Thông tin và Truyền thông (Lê Doãn Hợp)
 •  

 • Ministry of Interior
  Bộ Nội vụ (Trần Văn Tuấn)
 •  

 • Ministry of Justice
  Bộ Tư pháp (Hà Hùng Cường)
 •  

 • Ministry of Labor, War Invalids, & Social Welfare
  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Nguyễn Thị Kim Ngân)
 •  

 • Ministry of National Defense
  Bộ Quốc phòng (Đại tướng Phùng Quang Thanh)
 •  

 • Ministry of Natural Resources & Environment
  Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phạm Khôi Nguyên)
 •  

 • Ministry of Planning & Investment
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Võ Hồng Phúc)
 •  

 • Ministry of Public Health
  Bộ Y tế (Nguyễn Quốc Triệu)
 •  

 • Ministry of Public Security
  Bộ Công an (Lê Hồng Anh)
 •  

 • Ministry of Science & Technology
  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hoàng Văn Phong)
 •  

 • Ministry of Transport
  Bộ Giao thông vận tải (Hồ Nghĩa Dũng)
 •  

 • Government Inspectorate
  Thanh tra Chính phủ (Tổng Thanh tra hiện nay: Trần Văn Truyền)
 •  

 • Office of the Government
  Văn phòng Chính phủ (Bộ trưởng, Chủ nhiệm hiện nay: Nguyễn Xuân Phúc)
 •  

 • Ethnic Minorities Committe
  Ủy ban Dân tộc (Bộ trưởng, Chủ nhiệm hiện nay: Giàng Seo Phử)
  Có khi còn được viết: Committee for Ethnic Minorities
 •  

 • State Bank
  Ngân hàng Nhà nước (Thống đốc hiện nay: Nguyễn Văn Giàu
 • Advertisements

  Permalink Leave a Comment

  Từ vựng 1

  October 2, 2008 at 7:48 am (TUVUNGKT)

  Ngày đáo hạn : maturity date

   

  Người yêu cầu bảo lãnh : Principal

   

  Bảo lãnh thư ( Thư bảo lãnh/ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng) : Letter of Indemnity ; Performance Bond; Performance Guarantee; Tender Guarantee

   

  Thư tín dụng ( Tín dụng thư ) : Letter of credit ; Documentary Credit

   

  Ngân hàng chiết khấu : negotiating bank

   

  Nghĩa vụ đối với khoản nợ : Liability

   

  Phương thức thanh toán có kỳ hạn : deferred payment ; payment by Usance draft/Acceptance

   

  Hối phiếu : Draft / Bill of Exchange

   

  Thanh toán không bảo lưu : payment without recourse

   

  Chứng từ chỉ định : stipulated documents

   

  Ngân hàng xác nhận : the confirming bank

   

  Hối phiếu trả chậm : Usance Draft

   

  Permalink Leave a Comment